سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/2/15
8:39 عصر

حسب الحال

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخب

بسم الله الرحمن الرحیم

آنکه هر دم هوسِ سوختنِ ما می کرد / کاش می آمد و از دور تماشا می کرد