سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/2/11
11:37 صبح

بودن یا نبودن؟!!

بدست قصر شیرین در دسته کلام نورانی سید علی

بسم الله الرحمن الرحیم

گاهی زنده ماندن و زیستن و تلاش کردن در یک محیط ، به مراتب مشکلتر از کشته شدن و شهید شدن و به لقای خدا پیوستن است. ( امام خامنه ای)