سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/11/17
8:30 عصر

استاد ضد انقلاب...

بدست قصر شیرین در دسته دانشجویی، استاد ضد انقلاب

بسم الله الرحمن الرحیم

افتخار می کنم که به خاطر حجابم، بعضی از اساتید ضد انقلاب(در رشته ی تحصیلی ما بسیاری) که بغض و کینه نسبت به اسلام و ایمان زهراییمان، گلوهایشان را می فشارد و در اغما و به زور در مملکت شهدا نفس می کشند؛ غضب و کینه شان را وقت نمره دادن، خالی می کنند. به خیال خودشان اینگونه می خواهند از ما انتقام بگیرند. با یک تکه کاغذ سیاه شده که آخر سر در کشوهای ما و خودشان سال ها خاک خواهد خورد. و آنکه عزت می دهد الله است. و تعز من تشاء... این نکته را نمی دانند و هم لایشعرون. استاد گرامی، اگر الله بخواهد با همین نمره ی کمی که از روی غضب می دهی همان دانشجوی کذایی ات را به جایی می رساند که فکرش را هم نتوانی بکنی. افتخار می کنم... یهدی بنوره من یشاء...