سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/10/24
11:57 صبح

اعتقاد

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخبم

بسم الله الرحمن الرحیم

از پاسخ من معلمان آشفتند/ از حنجرشان هرچه در آمد گفتند/ اما به خدا هنوز من معتقدم/ از جاذبه تو سیب ها می افتند

 پی نوشت:
شعر مرتبط است با قریب 9 سال پاسخ در کمال سکوت.