سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/10/22
12:57 عصر

رنج و انسان

بدست قصر شیرین در دسته آیات زندگی من

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد خلقنا الانسان فی کبد(سوره بلد)
همانا ما انسان را در رنج و سختی آفریدیم.

ب: چقدر آدم مریض می شود. سخت است. مثل مردنی ها.   الف: مگر نمیدانی آدم، آهی هست و دمی؟ ب: نمی خواهم.    الف: همین است دیگر. فکر کردی سنگی؟ گوشت و پوست و استخوانی. ب: نمی خواهم.    الف: اینجوری است دیگر. نخواهی هم همین است...