سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/10/11
8:3 عصر

وضعیت برخورد جامعه با دختران در ایران امروز

بدست قصر شیرین در دسته گپ دخترانه(معمولا طنز)

بسم الله الرحمن الرحیم
کاریکاتور درد های اجتماع را به تصویر می کشد. آن دسته از مردان جامعه ایرانی، که مورد نقد این کاریکاتور ها هستند باید به خود بیایند، بیاندیشند و روش و منش صحیح برخورد و حضور در جامعه را تمرین و اجرا کنند. 
تفریــــــــــــــــــــح!

دانشگاه!اشتغال!امنیت اجتماعی!احتـــــــــرام اجتــــــــماعی!