سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/10/1
11:20 عصر

بدگویی

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخب

بسم الله الرحمن الرحیم

هر کس بدِ ما به خلق گوید / ما دیده ز غم نمی تراشیم / ما خوبی او به خلق گوییم / تا هر دو دروغ گفته باشیم /