سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/10/1
11:18 عصر

تکویر

بدست قصر شیرین در دسته آیات زندگی من، تکویر

بسم الله الرحمن الرحیم

اِذَا الشَّمسُ کُوِّرَت...

هنگامی که خورشید می گیرد...

 وَ اِذَا النُّجومُ انکَدَرَت....

و هنگامی که ستاره ها فرو ریزند....

تکویر...زمانی که روشنایی خورشید به خاموشی می گراید و شعله هایش سرد می شود و از حجمش کاسته می شود. یکی از چند سوره ای است که آثار پیری را در چهره پیامبر (ص)  زودتر از زمانش نمایان کرد.