سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/9/6
12:50 صبح

مثل ابر

بدست قصر شیرین در دسته احادیث

بسم الله

امام علی (ع): الفرصة تمر مرَّ  السحاب ...فرصت ها مثل ابر می گذرند.