سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/4/24
12:22 صبح

دانلود ترتیل قرآن کریم با صوت استاد پرهیزگار

بدست قصر شیرین در دسته دانلود

بسم الله الرحمن الرحیم

 ترتیل سه بار تکرار کل قرآن کریم با صوت استاد پرهیزگار مناسب برای حفظ

 ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء با صوت استاد پرهیزگار ویژه موبایل

ترتیل کل قرآن کریم با صوت استاد پرهیزگار