سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92/3/18
3:6 عصر

دکتر قالیباف حتی اگر رای اکثریت مردم شما باشید..

بدست قصر شیرین در دسته دست نوشت های سیاسی، انتخابات یازدهم ریاست جمهوری

بسم الله الرحمن الرحیم

مثل روز برایم روشن است که داستان انتخابات های گذشته(ریاست جمهوری دهم و مجلس دهم) تکرار خواهد شد. با اکراه تمام رایم را داخل صندوق می اندازم و بسیار متاسفم برای خودم و فرزندانم سببی و نسبی و شاگردان و همه ی نسل های بعدی که مجبورند در این کثافت و دورویی و قدرت طلبی و منفعت طلبی ِ جامعه ی به اصطلاح شیعه ی من رشد کنند و زندگی کنند. مطمئنم که تنها راه واقعی ِ ما دعا برای ظهور حضرت مهدی (ع) است و در کنار آن به دور از هر فعالیت ِ سیاسی، در عرصه ی فرهنگی و تعلیم و تربیت اسلامی کمک به رهبر عزیزمان که نتوانست چاره ی این آدم های هرزه ی بی سرو پا را بکند. هر چقدر تذکر می دهد و راه نشان می دهد این ها بیشتر به هم دهن کجی می کنند و همگی روی ملت مانند بختک افتاده اند و چابلوسی ِ هم را می کنند و جیبشان را از قدرت و منفعت پر می کنند. اُف به این ناجوانمردمان. چپ و راستی هم در کار نیست. همه سر و ته یک کرباس اند و هوای هم را حسابی دارند. یک نفر که به هیچ کدام از این دو گروه باج ندهد، از طرف همگیشان به شدت تخریب می شود.


کما اینکه ولایتی و روحانی برای هم خوب در نوشابه باز کردند و روباه و دم هم می شدند و به نفع هم شهادت می دادند و هر دو قالیباف را حسابی می کوبیدند. مشکل بعدی این است علاوه بر تخریب های تیمی و سازمانی  علیه دکتر قالیباف، زمان شمارش آراء هم حسابی از خجالت او در خواهند آمد و به هر حربه ای که ممکن است دست می برند تا او را حذف کنند.


دکتر عزیز، مدیریت شما عالی و نیاز امروز کشور ماست است. من به ایمان شما اعتقاد دارم همانطور که به ایمان شهید سوداگر، شهید احمد کاظمی، محسن رضایی، قاسم سلیمانی و مانند شما ها یقین دارم. اما شما منتظر این نباشید که این قوم ِ قدرت طلب، در بین خود جایی برای شما باز کنند. که اگر چنین اتفاقی بیفتد، فقط و فقط معجزه و خواست خداست که همیشه به حکام ِ قادر ِ حسابگر،اجازه نمیدهد که آنچه می خواهند بشود، چرا که یدالله فوق ایدیهم.