سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/5/25
5:23 عصر

شرافت زن همان زیبایی همان مروارید پنهان

بدست قصر شیرین در دسته فاطمه

بسم الله الرحمن الرحیم

زمانی از آن روز نگذشته است که فرمودی "برای زن بهترین چیز آن است که مردی او را نبیند و او نیز مردی را نبیند." امروز هم وقتی در اوج شرافت به این فرمایشتان می اندیشم بیش از قبل تحسینتان میکنم و عشق و ایمانم به شما بیش از همیشه می شود. بیشتر از همیشه درک میکنم که وقتی از تقسیم کار خانه زندگی مشترک توسط حضرت رسول(ص)، خوشحال شدی و از اینکه کار بیرون را از روی دوش شما برداشتند، دلیل خوشحالیتان بیش از پیش برایم واضح و مبرهن است. امروز وقتی یاد این فرمایش امیرالمومنین علی (ع) می افتم که فرمودند: محفوظ بودن و درخانه ماندن زن بر زیبایی اش می افزاید، کاملا معنی و دقت و کنه این مطلب را حس میکنم. شرافت زن به محفوظ بودن اوست و این حفیظ بودن و حفیظ ماندن در زیبایی زن اثر عمیقی دارد. امروز بیشتر از همیشه و قوی تر از همیشه و دقیق تر از همیشه، تو را ای بانوی عالمین و ای دخت عزیز رسول خدا(ص)، تو را الگوی خود می دانم. نه در حرف بلکه در عمل دنبال منش و روشت هستم. در تمام ابعاد زندگی ام تو را جستجو میکنم. یا مولاتی یا فاطمة الزهرا(س)، یاری ام کن یا مولاتی...

 

پی نوشت:

توضیحی در مورد " در اوج شرافت" : از روی تجربه می گویم اگر هنوز زنی به این سطح نرسیده باشد که زمانی که مردان را می بیند و یا اینکه مردان او را می بینند(منظور در محیطی عیر از محیط های مَحرَم است) با زمانی که در غیر این گونه محیط است برایش فرقی نداشته باشد(چه در ظاهر و چه در فکر و روحا)؛ نمی تواند اصل فرمایش خانم را درک کند و بفهمد. باید هم تجربتا و هم ذاتا و هم عملا و اعتقادا زن به چنین حدی برسد تا کنه مطلب را درک کند. من این را به شرافت برای زن تعبیر میکنم. نوعی بی نیازی و اصالت آرمیده در حلقه ی عفاف و حیا و قدرت ِ توأمان.