سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/2/16
10:0 صبح

همه ی مهربانی هایت

بدست قصر شیرین در دسته کوتاه نوشت

بسم الله الرحمن الرحیم

تمام قد به احترام تمامِ مهربانی هایت بلند می شوم. اما افسوس که چارچوب و اصول زندگی ردِّ همه ی خوبی هایت را به من گوشزد می کند و مجبورم تمامِ خوبی ها را به خودت بازگردانم به این نیت که زندگی سعادتمندی داشته باشی....

و باز هم من هستم و خدایِ خودم....