سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/9/7
10:4 عصر

پازل شکسته های دل

بدست قصر شیرین در دسته شعر منتخب

بسم الله

شبیه قطعه ی گنگی که توی پازل نیست/ شکسته های دلم بی تو هیچ کامل نیست