• وبلاگ : قصر شيــرين
 • يادداشت : تو لاک!
 • نظرات : 2 خصوصي ، 15 عمومي
 • ساعت ویکتوریا

  نام:
  ايميل:
  سايت:
     
  متن پيام :
  حداکثر 2000 حرف
  كد امنيتي:
    
    
   
  + زهرا 


  ? جوانے نزد شيخ حسنعلے نخودکے آمد و گفت :

  سـ ه قفل در زندگے ام وجود دارد و سـ ه کليد از شما مےخواهم.


  قفل اول اينست کــ ه دوست دارم يک ازدواج سالم داشته باشم.
  قفل دوم اينکــ ه دوست دارم کارم برکت داشته باشد.
  قفل سوم اينکــ ه دوست دارم عاقبت بخير شوم.

  شيخ فرمود :

  براے قفل اول نمازت را اول وقت بخوان.
  براے قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان.
  براے قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان.


  جوان عرض کرد: سـ ه قفل با يک کليد ؟!

  شيخ فرمود : نماز اول وقت « شاه کليد » است !